urednik.trebinjedanas@gmail.com+387 66 416 300

Božović u Trebinju: Srbi se moraju okupiti oko minimuma nacionalnog i državnog interesa

Božović u Trebinju: Srbi se moraju okupiti oko minimuma nacionalnog i državnog interesa

TREBINJE – Savjetnik premijera Srbije za regionalnu saradnju Vladimir Božović poručio je u Trebinju da Srbi moraju djelovati saborno i zajedno se okupiti oko minimuma nacionalnog i državnog interesa.

 

Božović je u četvrtak veče u Muzeju Hercegovine otvorio dvije izložbe: slika Branka Radulovića i fotografija o ruskoj carskoj dinastiji Romanovi koje su organizovane u okviru 4. simposiona „Teologija u javnoj sferi“ koji se održava u Trebinju.

 

 

Foto: Srdačan susret Vladimira Božovića i Božidaar Vučurevića

 

Osvrćući se na teme simposiona među kojima su i one o regionu i Evropi na raskršću, Božović je kazao da je naš region i cijela Evropa u krizi duha, kao uostalom i cijeli svijet.

''Tok istorije je doveo do trenutka kada imamo mnogo prava, a malo slobode. Nikada više ljudskih prava, a nikada manje slobodnih ljudi. Savremena sekularizacija teži autonomizaciji čovjeka od Boga, od duhovnosti, ocjenjujući je i poistovjećujući je sa konzervativizmom, previđajući da zapadna civilizacija nosi neizbrisiv doprinos hrišćanstva u velikom vremenskom trajanju'', reko je Božović.

 

On dodaje da su potrošačko društvo, masovna kultura, nihilistički aspekti savremenog čovjeka i života, obesmislili čovjekovu ličnost, sveli su je na statistiku.

''Nauka je potisnula teologiju, da bi na kraju sama postala religija. Kako reče Hajzenberg čuveni fizičar, na dnu čaše ateizma, u posljednjoj kapi čeka me Bog. Zato je važno što smo danas ovdje zajedno sa raznih strana. Naša Crkva treba da otvara nova i učestvuje u postojećim pitanjima i raspravama, dijalozima, diskusijama javne sfere i da traži i daje odgovore na suštinska pitanja, kako prvenstveno teološka, ali isto tako i praktična životna, i to naročito u svjetlu onog što je najvažnije, za narod čije ime i nosi. Jer šta je sva teologija bez liturgije tako i vjera bez istinske žrtve i borbe za narod Božiji'', upitao je Božović.

 

Naglasio je da je to srpski nacionalni i državni interes, kao njegov suštinski zadatak. ''Zadatak nove generacije je da ga definiše, da znamo šta nam je činiti i kuda nam je hoditi, a naravno dajući odgovore na ontološka i fundamentalna pitanja smisla. Punoća naše Crkve jeste svakako u Svetosavlju koje je sinergetski vezuje i za našu državu i naš današnji polis i da njegovim čuvanjem i poštovanjem, čuvamo i oplemenjujemo svoj identitet, izgrađujemo sebe. Srbi moraju djelovati saborno, zajedno se okupiti oko minimuma nacionalnog i državnog interesa, ali dovoljnog i jasnog, oko kojeg nema daljeg spora. To nam je kao amanet ostavio Sveti Sava, i nije to slučajno rečeno, to je dubinski prožeto iskustvom generacija neprekinutog trajanja i napretka'', istako je Božović.

 

 

On je naglasio da Srpska crkva postoji i tamo gdje srpske države nema i ona je garant da tako čuvamo srpski identitet, jezik i kulturu koja će postojati na tim prostorima.

 

 

''Sabornost i jedinstvo Crkve je nešto što je suštinske prirode kada govorimo o životu Crkve. Crkva je po suštini saborna. Upravo je to i bila okosnica Velikog Svetog Sabora na Kritu, gde se jasno definisalo mjesto Crkve i teologije u savremenom svijetu i društvu, kao i odgovori na izazove savremenog sveta i društva. Velika je potreba doprinosa pravoslavne crkve u preovladavanju mira, pravde, slobode, bratstva i ljubavi među narodima i ukidanje rasnih i drugih diskriminacija, kao i poštovanje prava žena i podsticanje njihove potpune afirmacije u društvu. I zato je više nego ispravna, duboko promišljena i sa aspekta države Srbije veoma nacionalno svjesna i korisna odluka naše Crkve da u njemu aktivno učestvuje'', poručio je Božović.

TP