urednik.trebinjedanas@gmail.com+387 66 416 300

Da li je pravilno reći Uskrs ili Vaskrs?

Da li je pravilno reći Uskrs ili Vaskrs?

Na "Hristos Vaskrese“, "Hristos Voskrese“ ili "Hristos Vaskrs“ ne možete da odgovorite samo sa hvala. Oni koji nisu sigurni kako se pravilno izgovara odgovore ili fotografijom ili svaki put različito, u zavisnosti od primljene poruke.

Svake godine ponovo se javlja ista dilema.Ako ste u dilemi kako treba pravilno jedni drugima da čestitate praznik, treba da znate da je razlog prije svega uticaj različitih kulturnih tradicija u kojima smo se nalazili.

Tako danas imamo Uskrs – srpsko narodno, Vaskrs – staro srpsko književno i crkveno i Voskresenije današnje srpsko crkveno.

 

Prema današnjem opšteprihvaćenom rječniku matice srpske, najpravilnije bi bilo reći: “Hristos vaskrse”! Pored toga ispravno je i “Hristos voskrese”.

 

Izvorni oblici reči kao što su Vaskrs, Vaskrsenije, Vaskrsnuti, Vaskrse potiču iz starog srpkog crkvenog i književnog jezika. Ove riječi u prevodu označavaju uskrsnuće, odnosno ustajanje iz mrtvih i ponovno oživljavanje.

 

Takozvani srpskoslovenski jezik, odnosno srpska redakcija staroslovenskog jezika, nastala je u vrijeme kada su Srbi primili slovensko bogosluženje i slovensku pismenost, tokom X vijeka. Od tada pa do prvih decenija XV vijeka, Srbi su pomenute riječi izgovarali sa poluglasnikom iza početnog “V”, a od XV vijeka pa nadalje izgovaraju ih sa “A”. Dakle to je riječ Vaskrs.

 

Negdje od sredine XVIII vijeka do danas ruskoslovenski jezik se upotrebljava u Srpskoj pravoslavnoj crkvi kao zvaničan crkveni jezik. U tom crkvenom jeziku riječi o kojima govorimo izgovaraju se na ruski način, sa “O” u prvom slogu, Voskresenije, Voskresnuti, Voskrese.

 

Riječ Uskrs pripada srpskom narodnom jeziku, u kojem je u veoma davno vrijeme početno “U” dobijeno od starog početnog “V”.

Tako da je potpuno ispravno i u duhu našeg srpskog jezika i pravoslavlja čestitati i Usrks, kao i Vaskrs. 
 

Telegraf.rs