redakcijatrebinjedanas@gmail.com
+387 66 416 300

Štrajk ubuduće ne samo radi povrede prava, nego i interesa radnika

Štrajk ubuduće ne samo radi povrede prava, nego i interesa radnika

Nacrtom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o štrajku otvara se mogućnost da se ubuduće štrajkovi organizuju ne samo radi povrede prava, nego i povrede interesa zaposlenih, rekao je danas u Trebinju Rajko Kličković, načelnik Odjeljenja za rad i zapošljavanje i drugostepene inspekcijske poslove u Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske.

On je istakao da Zakon o radu više ne poznaje većinski, nego reprezentativan sindikat, napominjući da u Republici Srpskoj postoje dvije asocijacije takvog sindikata. 

Kličković je napomenuo da se i jedna od kvalitetnih primjedbi sa javnih rasprava odnosi na organizovanje minimuma procesa rada i odlučivanje o tome. 

On je naglasio da je na novi način pozicioniran minimum procesa rada, o kojem su, prema ranijim zakonskim rješenjima, odlučivali samo poslodavci uz konsultacije sa sindikatom koji organizuje štrajk, dok je to sada predviđeno sporazumom između sindikata i poslodavca. 

"Ukoliko se ona ne bi mogla sporazumno donijeti na relaciji poslodavac-radnik, imamo prijedloga da se to pitanje u zakonu riješi putem arbitraže, jer ona nije strana našem radnom zakonavstvu", istakao je Kličković. 

Prema njegovim riječima, Nacrtom je pojašnjeno i pitanje organizovanja štrajka u djelatnostima od posebnog društvenog interesa, gdje treba utvrditi minimum procesa rada. 

On je dodao da je unesen jedan novi kvalitet u rješavanje međusobnih odnosa radnika i poslodavaca.

SRNA