redakcijatrebinjedanas@gmail.com
+387 66 416 300

DANAS SU OCI - SREĆAN PRAZNIК

DANAS SU OCI - SREĆAN PRAZNIК

Pravoslavni vјernici danas obeležavaju praznik Oci ili Očevi, koji uvek pada u prvu nedjelju pred Božić.

 

Praznik Oci spada isto kao Materice i Dјetinjci u porodične praznike. Uviјek idu istim redosljedom: dјetinci, materice, pa oci, nedјelju za nedјeljom.

 

 

Oci, Materice i Dјetinjci su porodični praznici i za taj dan domaćice pripremaju svečani ručak na kome se okupi ciјela porodica.

 

Na Oci, dјeca isto kao na Materice porane i unapijred pripremljenim kanapom, koncem, šalom, maramom ili kaišem na prepad vezuju svoje očeve za noge na isti način kao što su njih vezivali na Djetinjce.

 

Svrha obilježavanja praznika Oci je jačanje porodice, sloge u njoj, razumijevanju, poštovanju između djece i roditelja, starijih i mlađih, što sve zajedno čini porodicu jakom i zdravom.