FOTO vijest: „Mornarica“ Elektro-Hercegovine

FOTO vijest: „Mornarica“ Elektro-Hercegovine

Otklanjanje kvara na dalekovodu električne energije, uz pomoć čamca koji je električara doveo pravo na žice, kamerom je zabilježio jedan radnik „Elektro-Hercegovine“ u poplavljenom dijelu sela Orašje u Popovom polju.

Lokalni put u ovo selo i dalje je pod vodom a mještani koriste alternativne pravce.

 

Radio Trebinje