Javni poziv mladim bračnim parovima za kupovinu stana po povoljnijim cijenama

Javni poziv mladim bračnim parovima za kupovinu stana po povoljnijim cijenama

Grad Trebinje raspisao je javni poziv za mlade bračne parove za kupovinu stana, po subvencionisanoj cijeni metra kvadratnog koja bi bila jeftinija od tržišne.

Javni poziv je aktivan narednih 30 dana, a pravo da apliciraju imaju mladi bračni parovi sa ukupnim neto ličnim primanjima u iznosu do 1.200 KM. 

"Zgrada za mlade bračne parove" biće građena u užem centru grada, na prostoru kompleksa bivše kasarne, i trebalo bi, prema ranijim najavama, da ima 35 stambenih jedinica, a cijena metra kvadratnog bila bi između 1.200 i 1.300 KM sa PDV-om. 

Da bi ispunio uslove, podnosilac zahtjeva mora da priloži potvrdu o bračnoj zajednici, da je državljanin Republike Srpske, da u toku posljednjih pet godina ima prebivalište na području Trebinja, da jedan od supružnika nije stariji od 32 godine i da u svom vlasništvu ili suvlasništvu nema stambenu jedinicu. 

 

Podnosilac mora imati i uvjerenje o zaposlenju i potvrdu o isplati doprinosa koje izdaje poslodavac i izvod iz centralnog registra kredita koji izdaje banka. 

Posebni uslovi koje podnosilac mora da ispuni su: životna dob, broj članova porodičnog domaćinstva, pripadnost boračkoj populaciji. 

Zahtjev, uz neophodne dokumente, podnosi se u pisanoj formi na adresu: Grad Trebinje, Gradska uprava - Vuka Karadžića broj dva, Komisiji, uz naznaku "Prijava na javni poziv za podnošenje zahtjeva za kupovinu stana u stambenom objektu 'zgrada za mlade bračne parove'" u Trebinju.

SRNA