redakcijatrebinjedanas@gmail.com
+387 66 416 300

Pri kraju prva faza izgradnje sistema za navodnjavanje Trebinjskog polja

Pri kraju prva faza izgradnje sistema za navodnjavanje Trebinjskog polja

Prva faza izgradnje sistema za navodnjavanje Trebinjskog i Petrovog polja, po obuhvatu najvećeg sistema u regionu koji omogućava korišćenje modernih natapnih metoda, privodi se kraju, a voda bi do prvih domaćinstava i oranica trebalo da stigne već na proljeće i početak naredne poljoprivredne sezone.

„Prva faza se već privodi kraju, a obuhvata izgradnju pumpnih stanica u Petrovom polju i Zasad polju, sa potrebnom opremom i trafostanicama, zatim trasportnih cjevovoda u dužini od 14 i po kilometara, kao i vodozahvata za sistem na Zupcima. Radovi će intenzivno biti nastavljeni izgradnjom sekundarne mreže, čiji je dužina prema ugovorenim poslovima 20 kilometara“, kaže za Radio Trebinje Ilija Tamindžija, izvršni direktor Hidroelektrana na Trebišnjici za proizvodnju i tehničke poslove.

Tamindžija ističe da je ukupna ugovorena vrijednost ovih radova preko 9 miliona KM, a od čega Hidroeletrane na Trebišnjici učestvuju sa 3 miliona maraka, bez uračunatog PDV-a, 85% preostalog iznosa obezbijedilo je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, a 15% Grad Trebinje.

 „Završetak ugovorenih poslova očekuje se do sljedeće poljoprivredne sezone, što znači na proljeće naredne godine, kada će ove obradive površine imati jedan savremeni sistem navodnjavanja, koji će zamijeniti dosadašnji sistem betonskih i zemljanih kanala. Od resornog ministarstva očekujemo i dodatnih 4 miliona KM kako bi nastavili razvoj sekundarne mreže“, pojašnjava Tamindžija.

Završetkom ovog hidrotehničkog projekta, oko 1.100 hektara obradivih površina širokog prigradskog i seoskog pojasa – od Zasad polja do Velje Gore i Kremenog Dola – dobiće sistem koji vodom preko zatvarača i pod pritiskom omogućava primjenu svih savremenih metoda kontrolisanog navodnjavanja.

A time i uslove za intenzivniji razvoj poljoprivredne proizvodnje na površinama koji se do sada samo dijelom navodnjavane – i to isključivo gravitaciono i kanalima, što ne pogoduje većini poljoprivredih kultura a pritom iziskuje i ozbiljan manuelni rad.

Sistem će koristiti hidropotencijal akumulacije Gorica preko vodozahvata na tunelu za Plat, a novi vodozahvat – pumpna stanica u Zasad polju služila bi za dopunjavanje sistema vodom iz korita Trebišnjice, što je posebno značajno u periodu remonta hidroelektrane kada je tunel za Plat u bezvodnom stanju.

Ovaj projekat, podsjeća Tamindžija, omogućio je i neophodne tehničke uslove za razvoj sistema za navodnjavanje na Zupcima, koji se gradi istovremeno.

„Radi se vodozahvat iz tunela /za Plat/, već je urađen rezervoar zapremine 200 kubnih metara, a u toku je i izgradnja primarne i dijela sekundarne mreže na zubačkom platou“, kaže on.

Tamindžija napominje da je zbog radova na postavljanju cjevovoda prethodnih dana obustavljan protok vode kroz Pridvorački krak, što, nada se, nije ugrožavalo korisnike, s obzirom na to da su u vanvegetativnom periodu potrebe za tehničkom vodom manje.

 

Izvor: Radio Trebinje