U okviru projekta „Selektivnim prikupljanjem otpada do čistijeg u urednijeg grada“, AD Komunalno iz Trebinja je dobilo 200 kontejnera i kanti za selektivno prikupljanje otpada, kao i specijalizovano vozilo za prikupljanje i odvoz otpada.
Kako je pojasnio Nedjeljko Lambeta, direktor AD Komunalnog, zahvaljujući Vladi RS i Fondu za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost RS, ovo preduzeće je prošle godine apliciralo na ovaj projekat, u vrijednosti do 100.000 KM.
„Učešće Fonda bilo je 70, a komunalnog preduzeća 30 procenata sredstava. Ovo je prvi korak ka selektivnom prikupljanju i razdvajanju otpada u Trebinju, gdje ćemo prvo kontejnere postaviti u centar grada – za staklo i papir, dok će metalni kontejneri služiti za prikupljanje mješovitog otpada“, kazao je on.
Istovremeno na gradskoj deponiji izgradiće se dio za odvajanje otpada, a plan je da on nakon razdvajanja i selektovanja bude ponuđen na tržištu.


„Za efikasno upravljanje otpadom izuzetno je bitno sakupljanje, odvoz i odlaganje svih vrsta gradskog otpada, održavanje higijene javnih površina i razvoj sistema upravljanja otpadom. Cilj ovog projekta nije samo prikupljanje korisnog otpada, nego i razvijanje ekološke svijesti o potrebi reciklaže“, rekao je Lambeta.
Lambeta je podsjetio da su u okviru projekta održane i edukacije stanovništva, naročito najmlađih sugrađana, o potrebi selekcije otpada, a odigrano je i 12 predstava za najmlađe Trebinjce o značaju razvrstavanja otpada.
On je najavio da će AD Komunalno aplicirati i za novi projekat, a cilj je instalisanje hale sa presom za otpad, a sav otpad koji se ne može razvrstati da bude prerađen u humus.
Izvor: Radio Trebinje