Tuzi, sa isključivo albanskim stanovništvom, od danas je samostalna opština na osnovu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore.Prvi izbori u novoosnovanoj opštini biće održani u roku od 90 dana.
Tuzi su proglašeni za samostalnu opštinu nakon što je crnogorski parlament usvojio izmjene Zakona o teritorijalnoj organizaciji prošle godine, koje se primjenjuju od danas.
Zakonom je propisano da će Skupština opštine Tuzi donijeti budžet opštine u roku od 90 dana od izbora predsjednika opštine.
Tuzi su do sada bili opština u okviru Podgorice.
Nova opština obuhvata Tuzi kao naselje gradskog karaktera i više od 40 naselja, naseljena isključivo albanskim stanovništvom.
Posljednji izbori u Tuzima održani su 26. novembra 2017. godine.
RTRS