Bolnica u Trebinju za potrebe labaratorije nabavila je biohemijski analizator vrijednosti 100.000 KM. potvrdio je za Rejting.info direktor ove zdravstvene ustanove Borislav Grubač.




Grubač ističe da će se uz moderniju opremu, u velikoj mjeri, unaprijediti rad labaratorije.





Bolnica Trebinje u posljednje vrijeme mnogo je uložila u nabavku opreme kako bi pacijentima bilo omogućeno kvalitetno, brže i jeftinije liječenje.