Građani Crne Gore će od naredne godine ići u penziju sa 61 godinu života i 40 godina radnog staža, dok je starosna granica za sticanje prava na penziju zaustavljena na 66 godina za muškarce i 64 za žene.
Predstavnici crnogorskog Ministarstva rada i socijalnog staranja i sindikata dogovorili su i da se iz obračuna prosjeka penzije isključi jedna četvrtina najlošijih, nevezanih godina.
Penzija od 40 godina radnog staža uslovljena je sada sa 61 godinu, a ne 65 kako je u početku bilo u izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju /PIO/.Sindikati i Ministarstvo su postigli dogovor, pa najavljenih protesta i peticije za raspisivanje državnog referenduma neće biti, dok se razgovori o drugim predlozima nastavljaju.
Generalni sekretari oba sindikata su se složili da se socijalni dijalog u Crnoj Gori poboljšao u posljednje dvije godine i da daje rezultate. Prvi put su dvije sindikalne centrale zajedno i odlučno stale iza zahtjeva.
Vlada Crne Gore je planirala da zakon stupi na snagu početkom naredne godine.
Izvor: Srna