Pravoslavni vjernici danas obeležavaju praznik Oci ili Očevi, koji uvek pada u prvu nedjelju pred Božić.

Praznik Oci spada isto kao Materice i Djetinjci u porodične praznike. Uvijek idu istim redosljedom: djetinci, materice, pa oci, nedjelju za nedjeljom.Oci, Materice i Djetinjci su porodični praznici i za taj dan domaćice pripremaju svečani ručak na kome se okupi cijela porodica.

Na Oci, djeca isto kao na Materice porane i unapijred pripremljenim kanapom, koncem, šalom, maramom ili kaišem na prepad vezuju svoje očeve za noge na isti način kao što su njih vezivali na Djetinjce.

Svrha obilježavanja praznika Oci je jačanje porodice, sloge u njoj, razumijevanju, poštovanju između djece i roditelja, starijih i mlađih, što sve zajedno čini porodicu jakom i zdravom.