Policijska uprava Trebinje obavještava sve građane istočne Hercegovine koji posjeduju oružje za ličnu bezbjednost, a u prethodnom periodu nisu zamjenili oružni list, da su 24. aprila 2018. godine stupile na snagu nove izmjene i dopune Zakona o oružju i municiji, kojima se predviđa da je rok za zamjenu isteklih oružnih listova do 31. decembra 2018. godine.Zakon o oružju i municiji propisuje da će svi vlasnici oružja za ličnu bezbjednost koji ne izvrše zamjenu oružnih listova u predviđenom roku biti kažnjeni novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do 500,00KM.

Svi koji mijenjaju oružni list su oslobođeni plaćanja ljekarskog uvjerenja.

Apelujemo na sve građane da u navedenom roku izvrše zamjenu oružnih listova.