Dr Mladen Prcović, specijalista plastične i rekonstruktivne hirurgije sa Vojno medicinske akademije Beograd, ordiniraće u Bolnici Trebinje 6. oktobra, saopšteno je iz Bolnice Trebinje.


„Prijave za ambulantne preglede su u hirurškoj ambulanti kod dr Milana Crnogorčića. Pacijenti zainteresovani za pregled, uz uputnicu porodičnog ljekara, plaćaju samo participaciju ukoliko nisu oslobođeni iste“, kaže Borislav Grubač, direktor Bolnice Trebinje i dodaje da će dr Prcović, zajedno sa dr Crnogorčićem, 5. oktobra obaviti dvije složene operacije tumora kože koje se do sada nisu radile u našoj bolnici.

Radio Trebinje