DUBROVNIK - Opštinski sud u Dubrovniku prihvatio je zahtjev za odštetu koji je podnio sarajevski "Šipad Export Import", jer je Dubrovnik koristio drvo te kompanije za zaštitu grada nakon bombardovanja 1991. godine.

Presudu protiv Grada Dubrovnika i Republike Hrvatske donio je Opštinski sud u Dubrovnik prihvativši veliki dio tužbenog zahtjeva sarajevske firme i to zbog drvene građe što je još za vrijeme rata uništena i nestala u dubrovačkoj luci, piše "Telegram.hr", a prenosi "Klix.ba".Tužbu je firma "Šipad Export Import", koja je nasljednik predratne firme "Šipad", podnio još sredinom 1995. godine. Sada je spor, doduše nepravosnažno, dobila u svoju korist. Ova sarajevska kompanija, nad kojom je nedavno otvoren stečaj, osim u Dubrovniku, svoju imovinu u Hrvatskoj traži i u Šibeniku.

Ova priča počinje još prije rata. Tada je "Šipad" preko Luke Dubrovnik pakovao i izvozio drvenu građu. Kada je Jugoslovenska narodna armija napala Dubrovnik, većina drvne građe upravo je bila spremna za izvoz. Tokom ratnih godina jedan dio te građe je izgorio, dok je samo manji dio prošao neoštećen.

Još tokom rata dubrovačke gradske vlasti donose odluku da se "Šipadova" drvena građa stavi na raspolaganje kako bi se sanirale posljedice izazvane granatiranjem. U obnovi je tako korišteno drvo jele i smrče koje je ugrađivano u razne objekte. Navodno je dio bila preuzela Hrvatska vojska. Ukupno je iskorišteno 3.041.722 metara kubnih drvne građe koja je, kako je "Šipad Export Import" naveo u tužbi, bila vrijedna 593.190 američkih dolara, a sud je izračunao da bi današnja protivvrijednost tom iznosu bila 3,3 miliona kuna, ili nešto više od 883.000 KM.


Prva sudska odluka u ovom slučaju donijeta je još 2007. godine. Tada je zaključeno da se zaista radilo o ratnoj šteti, te da ni Luka Dubrovnik ni Grad Dubrovnik ni Republika Hrvatska nisu za to odgovorni. Iako je ta presuda postala pravosnažna, Vrhovni sud Republike Hrvatske ju je 2013. godine, nakon revizije koju je tražio "Šipad", ukinuo i vratio slučaj na ponovno suđenje. Vrhovni sud je tada ocijenio da se ne radi o ratnoj šteti, već o povredi obaveze tuženih da nadoknade "Šipadu" oduzeta materijalna dobra za potrebe obrane.


U ponovljenom postupku koji je upravo dobio svoj nepravosnažni epilog, Opštinski sud u Dubrovniku zaključio je da su Grad Dubrovnik i Republika Hrvatska zaista odgovorni za štetu učinjenu "Šipadu", dok Luka Dubrovnik ne snosi nikakvu krivicu.


Izvor: Nezavisne novine