Grad Trebinje objavio je danas Javni poziv o prodaji osnovnih sredstava putem pribavljanja pismenih ponuda.


Radi se o 6 automobila koja se po drugi put prodaju.




Automobili koje je Grad Trebinje odlučio da proda su:


1. Škoda super B, godina proizvodnje 2009 – početna cijena 9.473,36 KM

2. Golf 3, godina proizvodnje 1996 – početna cijena 600 KM

3. Golf 3, godina proizvodnje 1996 – početna cijena 1.200 KM

4. Mercdes 190, godina proizvodnje 1994 – početna cijena 1.400 KM

5. Renault scenic, godina proizvodnje 2001 – početna cijena 800 KM

6. Tam 110, godina proizvodnje 1977 – početna cijena 800 KM

Za učešće u postupku o prodaji osnovnih sredstava putem pribavljanja pismenih ponuda učesnici su dužni uplatiti kauciju u iznosu od 10% od početne prodajne cijene na Jedinstvni račun Trezora Grada Trebinja broj 571-080-00001093-48 kod Komercijalne banke sa naznakom broja Javnog poziva (11-053-116-7/18) i uz ponudu dostaviti dokaz o uplaćenoj kauciji.


Pravo na dostavljanje pismenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica.


Rok za dostavljanje ponuda je 21.12.2018. godine.