U cilju realizacije Projekta zgrade za mlade bračne parove, Grada Trebinje danas je objavio Javni oglas za prodaju građevinske parcele u svojini Grada Trebinja i izbora investitora za izgradnju objekta zgrade za mlade bračne parove u Trebinju.
Pravo učešća po ovom javnom pozivu imaju sva pravna lica koja ispunjavaju uslove iz ovog Javnog poziva.


Javni oglas možete preuzeti ovdje: https://www.trebinje.rs.ba/bs/javni-oglas-za-prodaju-gradjevinske-parcele-za-izgradnju-objekta-zgrade-za-mlade-bracne-parove/


Javno nadmetanje za prodaju nepokretnosti kao i izbor investitora za izgradnju objekta zgrade za mlade bračne parove u Trebinju će se održati dana 04.02.2019.godine u 900 časova u maloj sali Gradske uprave Grada Trebinja, Vuka Karadžića br. 2.


Uvid u dokumentaciju i pregled građevinskog zemljišta, koje je predmet prodaje može se vršiti svakim radnim danom od 0700 do 1500 časova, u vrijeme trajanja oglasa, uz prethodnu prijavu na telefon 059/273-460.
Trebinje Danas