Grad Trebinje raspisao je danas Javni poziv za adaptaciju stambenih jedinica roditeljima poginulih boraca.

Pravo na podnošenje zahtjeva imaju roditelji poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike srpske koji imaju u vlasništvu stambenu jedinicu (stan, kuća).


Uz zahtjev je potrebno dostaviti:

- Dokaz o prebivalištu

- Rješenje o statusu porodice poginulog borca

- Dokaz o vlasništvu (zk. izvadak - Katastar)

- Izjava da li je od opšine, preduzeća, javne ustanove ili republike Srpske dobio/la sredstva na ime adaptacije stambenih jedinica.


Zahtjev se podnosi Odjeljenju za boračko invalidsku zaštitu, putem Centra za usluge građana u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva.