U Javnu ustanovu za predškolsko vaspitanje i obrazovanje „Naša radost“ ove školske godine upisano je 430 polaznika, pedeset više nego prošle godine, od jasličkog do predškolskog uzrasta, a još tridesetak mališana ostalo je neupisano.


Direktor ustanove Aleksandar Vukanović kaže da je znatno viši broj zainteresovanih nego pretodnih godina, te da je među djecom koja se još nisu upisala u vrtić najviše onih čiji roditelji žele da im mališani idu u centralni objekat u naselju Bregovi.
„Do kraja mjeseca ćemo naći rješenje i vjerovatno upisati svu djecu, čiji su roditelji izrazili želju da upišu mališane u našu ustanovu“, navodi on.
Javna ustanova „Naša radost“ raspolaže sa četiri objekta, a cijene su kao i prošle godine, od 70 KM za poludnevni boravak djece, 120 za cjelodnevni i 150 KM za jasličku grupu.
Sa početkom školske godine vrata je otvorio i objekat vrtića „Srbija“ u najvećem trebinjskom naselju Gorica, koga pohađa pedesetak mališana svih uzrasta.
Vukanović kaže da će u novom i moderno opremljenom objektu biti osmišljeni i novi sadržaji, kako bi djeca što kreativnije provodila vrijeme.
Radio Trebinje