Skupština grada Trebinja izabrala je danas pet direktore javnih ustanova čiji je osnivač Grad Trebinje.

Za direktora JU “Ekologija i bezbjednost Trebinje” izabran je Stevan Bekan, a direktor JU “Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća” ostaje Dražen Bošković. Branka Sarić i dalje će biti direktor u JU “Kulturni centar Trebinje”. Funkciju direktora JU “Trebinje sport" i dalje će obavljati Milan Janković. Zoran Čučković ostaje na poziciji diretora JU “Bazeni Trebinje”.

Na sjednici su takođe imenovani vršioci dužnosi članova nadzornog odbora JKP "Parking servis Trebinje", a članovi su Marko Lugonja, Mihajlo Koprivica i Maja Vuković.