Gradska uprava - Odjeljenje za prostorno uređenje obavještava javnost da će se javna rasprava na plansko rješenje izmjene i dopune dijela regulacionog plana "Istočna obilaznica" održati 08.11.2018. godine sa početkom u 9.00 časova u maloj sali Gradske uprave.

Pozivaju se sva zainteresovana lica , kao i ovlaštena stručna lica JP Vodovod Trebinje, ZDP Elektoro-Hercegovina Trebinje, Mtel Trebinje, JP "Putevi RS", Zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa RS, AD Komunalno Trebinje, MUP RS Jedinica za koordinaciju - Odjeljenje za eksplozivne materije i poslove zaštite od požara, Odjeljenja za privredu Grada Terbinja, Odjeljenja za stambeno komunalne poslove Grada Trebinja, preduzeća "IG" d.o.o. PC trebinje, Ministarstva industrije, energetike i rudarstva RS i Hidrometerološkog zavoda RS - Sektor za seizmologiju da prisustvuju raspravi.