Pripadnici Vojske Crne Gore biće obavezni da učestvuju u svim zakonski propisanim aktivnostima u međunarodnim snagama u inostranstvu.


To je predviđeno Zakonom o upotrebi jedinica VCG u medunarodnim snagama i učešću pripadnika civilne zaštite, policije i zaposlenih u organima državne uprave u mirovnim misijama i drugim aktivnostima u inostranstvu, koji će sjutra razmatrati Odbor za bezbjednost i odbranu.
To znači da će Vojska Crne Gore, hipotetički gledano, braniti i Albaniju ako ih neko napadne.


Predlogom zakona propisuje se da se u međunarodnim snagama u inostranstvu i na vježbama i obuci pored jedinica VCG mogu upućivati i pojedini njeni pripadnici.

“Izmjenom Zakona omogućava se načelniku Generalstaba VCG da, uz saglasnost ministra odbrane, upućuje jedinice Vojske ranga nižeg od voda, odnosno pripadnika Vojske, ne samo na obuke, već i na vježbe u inostranstvo”, kaže se u obrazloženju.


Propisano je da se popuna jedinica VCG za upotrebu u medunarodnim snagama u inostranstvu za aktivnosti podrŠke miru, odgovora na krize i u okviru humanitarnih operacija, podsticanja razvoja demokratije, pravne sigurnosti i zaštite ijudskih prava, na koje se Crna Gora obavezala medunarodnim ugovorima, vrši na dobrovoljnoj osnovi.


„A za aktivnost odbrane država saveznica u smislu Sjevernoatlantskog ugovora učešće pripadnika VCG je obavezno“, kaže se u obrazloženju zakona.


Propisuje se obaveznost učešća pripadnika VCG u svim Zakonom propisanim aktivnostima u međunarodnim snagama.


„Na ovaj način omogućava se upotreba u međunarodnim snagama kompletnog sastava formacijske jedinice VCG, koja je deklarisana za međunarodne aktivnosti i sertifikovana od NATO. Ovim se obezbjeđuje da svi pripadnici ove jedinice istovremeno izvršavaju zadatak, jer jedino kompletna i kompaktna jedinica može izvršiti namjenski zadatak u međunarodnim snagama“, kaže se u obrazloženju zakona.


Predlogom zakona propisuje se da se u međunarodnim snagama, odnosno mirovnim misljama i drugim aktivnostima u inostranstvu upućuju pripremijene, zdravstveno sposobne, obučene i opremljene jedinice, odnosno pripadnici Vojske i pripadnici civilne zaštite i zaposleni organima državne uprave.


Predviđeno je pravo na novčanu naknadu za oštećenje organizma, odnosno za slučaj smrti pripadnika VCG za vrijeme učešća u međunarodnim snagama, vježbama ill obuci u inostranstvu, odnosno pripadnika operativne jedinice za zaštitu i spasavanje, policije i zaposlenih u organima državne uprave.


„O pravu na novčanu naknadu za slučaj oštećenja organizma odlučuje Ministarstvo odbrane, odnosno organ državne uprave čiji starješina izvršava akt Vlade Crne Gore o učešću u mirovnim misijama i drugim aktivnostima u inostranstvu”, kaže se u obrazloženju.


Pokretanje postupka i odlučivanje o novčanoj naknadi za slučaj smrti ovi organi vrše po službenoj dužnosti. Visinu novčanih naknada propisuje Vlada Crne Gore.


Izvor: Borba