Gradonačelnik Trebinja Luka Petrović izjavio je danas da je novoizgrađenim cjevovodom, dužine 4,3 kilometra, omogućeno bolje vodosnabdijevanje trebinjskih naselja Mostaći i Zasad, te da će biti smanjeni gubici na mreži.Petrović je danas tokom posjete ove lokacije napomenuo da se nakon izgradnje "Grada sunca" javila potreba za novim cjevovodom.
"Stavljena je cijev takvog poprečnog presjeka koja može da zadovolji sva naselja zoning-plana Novo Trebinje. Ali, već smo blindirali cijev koja ide prema Zasadu, tako da će ovo naselje, kao i Mostaći, imati mnogo veći pritisak", rekao je Petrović.On je naglasio da narednih 30 godina neće biti potrebna nikakva rekonstrukcija ovog cjevovoda.

Petrović je dodao da će u narednoj fazi razvoja vodovodnog sistema biti izgrađen i rezervoar u Mostaćima, koji će omogućiti da voda slobodnim padom teče prema Popovom polju.
"Na ovaj način želimo da pokažemo da ćemo i dalje ulagati u sela, posebno zbog svih ljudi koji žive tamo", rekao je Petrović.
Direktor preduzeća "Vodovod" Spasoje Radović rekao je da je u ljetnjem periodu često dolazilo do prekida u vodosnabdijevanju u naseljima Mostaći i Zasad."Izgradnjom novog cjevovoda konačno su riješeni ti problemi", rekao je Radović.
Izgradnju novog cjevovoda, koji je pušten u funkciju prije sedam dana, finansirao je grad Trebinje sa 950.000 KM.
Gradonačelnik Trebinja Luka Petrović posjetio je i novi Vatrogasni dom, čija izgradnja je završena, a koji će biti u funkciji početkom naredne godine.


Izvor: Srna