Luka Petrović za Trebinje Danas kratko je izjavio da u ovome trenutku ne želi da komentariše svoj prelazak u EPRS, kao i izbor njegovog nasljednika na mjesto gradonačelnika, jer je za sada njegov odlazak na drugu poziciju samo prijedlog Gradskog odbora SNSD.


Poslije odluke Gradskog odbora SNSD-a u Trebinju da dosadašnjeg gradonačelnika Luku Petrovića delegira za mjesto generalnog direktora Elektroprivrede Republike Srpske Trebinje Danas saznaje da po Statutu grada Trebinja, kao i Zakonu o lokalnoj samoupravi poslove gradonačelnika će, do novih izbora, obavljati zamjenik gradonačelnika Mirko Ćurić.

U Članu 58. Zakona o lokalnoj samoupravi navedeno je do izbora novog gradonačelnika, odnosno načelnika opštine, funkciju gradonačelnika, odnosno načelnika opštine, sa svim njegovim pravima i dužnostima, vrši zamjenik gradonačelnika, odnosno načelnik opštine ili vršilac dužnosti zamjenika, imenovan u skladu sa člnaom 57. stav 2 Zakona.


Članom 57 stav 2 Zakona o lokalnoj samoupravi određeno je da u slučaju prestanka mandata gradonačelnika,odnosno načelnika opštine prije isteka vremena na koje je izabran u skladu sa izbornim propisima, a zamjenik je spriječen da obavlja dužnost, odnosno jedinica lokalne samouprave nema zamjenika skupština bira vršioca dužnosti zamjenika, u skladu sa statutom i poslovnikom, na prijedlog 1/3 odbornika do izbora novog gradonačelnika, odnosno načelnika opštine, koji ima sve nadležnosti izvršnog organa vlasti u skladu sa ovim zakonom.

U Statutu Gada Trebinja Član 57 precizno je navedeno da u slučaju prestanka mandata Gradonačelnika, prije isteka vremena na koje je izabran - u skladu sa izbornim propisima, zamjenik Gradonačelnika obavlja dužnost Gradonačelnika, do izbora novog Gradonačelnika. Ukolio zamjenik Gradonačelnika - iz bilo kojeg razloga, bude spriječen da obavlja dužnost Gradonačelnika, Skupština Grada će izabrati vršioca dužnosti zamjenika Gradonačelnika, do izbora novog.

U slučaju da nadzorni odbor EPRS prihvati prijedlog GO SNSD da imenuje Luku Petrovića za direktora EPRS po Zakonu o lokalnoj samoupravi izbori se raspisuju u roku od 60 dana od dana napuštanja funkcije gradonačelnika.