Komunalno preduzeće u Nikšiću podsjetilo je građane na obaveze koje imaju tokom zime, piše Pobjeda.
“Ko ne bude čistio snijeg sa prilaznih puteva i staza objektima i posipao odgovarajućim materijalom u slučaju poledice, ili ne bude uklonio snijeg i led sa krovova zgrada, platiće kaznu od 20 do 3.000 eura. Takođe, ukoliko pravna i fizička lica ne izvrše ovu obavezu, te zbog toga nastupi šteta na tijelu i imovini trećih lica, u cjelini će za nju odgovarati po principu objektivne odgovornosti”, saopštili su iz Komunalnog.


Navode da su kazne za počinjene prekršaje za pravno lice od 150 do 3.000 eura, za odgovorno lice u pravnom licu od 20 do 500 eura, za preduzetnika od 50 do 2000 eura, a za fizička lica od 20 do 300 eura.
Izvor: CDM