U periodu od 22. novembra do 02. decembra 2018. godine na teritoriji grada Trebinja sprovešće se Anketa o privatnim i poslovnim putovanjima stanovništiva u Republici Srpskoj. Anketiranje će vršiti anketari koji će nositi akreditacije Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske.
Anketom će se, prema definicijama propisanim važećim EU regulativama i metodološkim uputstvima i preporukama Evrostart-a, prikupiti podaci o učešću domaćeg stanovništva u putovanjima, sociodemografskom profilu lica koja putuju, broju putovanja i karakteristikama svakog pojedinog putovanja.


Prikupljeni podaci su povjerljivi i koristiće se isključivo za statističke svrhe u skladu sa Zakonom o statistici Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 85/03).