Odbornici Skupštine grada Trebinja, poslije svečane sjednice Skupšine grada Trebinja, održane povodom Dana oslobođenja Trebinja u I svjetskom ratu, u ponedjeljak će ponovo sjesti u skupštinske klupe.


Na dnevnom redu nalaze se 22 tačake dnevnog reda, među kojima, i prijedlog odluke o usvajanju Nacrta II rebalansa budžeta Grada Trebinja za 2018. godinu, kaoi prijedlog odluke o usvajanju Nacrta budžeta Grada Trebinja z za 2019. godinu.Neke od tačaka koje će naći na dnevnom redu su i prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Plana utroška sredstava od koncesione naknade za 2018. godinu, izvještaj o ostvarivanju Programa rada Skupštine za period jul – septembar 2018. godine, prijedlog odluke o osnivaju JKP “Parking servis” d.o.o. Trebinje, prijedlog odluke o usvajanju statute JKP preduzeća “Parking servis” d.o.o, prijedlog odluke o komunalnim taksama, prijedlog odluke o bezbjednosti saobraćaja na području grada Trebinja, prijedlog odluke o pristupanju procesu izrade Srednjoročnog plana kapitalnih investicija za period 2019-20123. godine, prijedlog odluke o izmjeni Odluke o komunalnom radu, izvještaj o realizaciji Srednjoročnog plana kapitalnih investicija 2017-2022. godine, kao i prijedlog odluke o načinu i uslovima javne prodaje građevinske parcele u svojini Grada Trebinja i i investitora za izgradnju objekta zgrade za mlade bračne parove.


Skupština grada počinje u 10.00 sati.