Poslije radova farbanja ograde na željezničkom mostu, koji su urađeni prije 30-ak dana, nastavljeni su radovi postavljena asfalta, rasvjete, te uređenj prilaza.

Rekonstrukciju mosta finansiraju Hidroelektrane na Trebišnjici /HET/, a vrijednost samih radova iznosi sa oko 80.000 KM.

Direktor za proizvodnju i tehničke poslove u Hidroelektranama na Trebišnjici /HET/ Ilija Tamindžija je istakao da će most i prilazni put do Gorice, u ukupnoj dužini od oko 470 metara, nakon ovih radova uz mnogo lakšu komunikaciju povezati građane dva najveća naselja.

Tamindžija ističe da su u HET-u za narednu godinu planirana sredstva za asfaltiranje i drugog prilaza mostu koji ide dionicom nekadašnje pruge ka Studencu.


Kako je naveo saobraćajni inženjer Mihajilo Koprivica prije asfaltiranja mosta uradiće se šahtovi, napraviće se prilaz do okolnih njiva, a biće postavljena i led rasvjeta.

Završetak radova na uređenju mosta i njegovog prilaza planiran je već naredne sedmice.