Nevesinjska olimpijada biće kandidovana za Uneskovu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa čovječanstva. Nominaciju će pripremiti Muzej Hercegovine u saradnji sa Opštinom Nevesinje, Opštinskom turističkom organizacijom, Radio Nevesinjem i Info centrom. Ovo je dogovoreno danas na sastanku predstavnika opštinske uprave i regionalne muzejske institucije.
Do kraja marta naredne godine kandidaturu sa pratećom dokumentacijom i promotivnim video zapisom trebalo bi dostaviti Državnoj komisiji za saradnju BiH sa Uneskom. Nevesinjska olimpijada je ranije uvršena na Preliminarnu listu nematerijalne kulturne baštine BiH.


Direktorica Muzeja Hercegovine Ivana Grujić kaže da su procedure za sticanje ovog svjetskog priznanja stroge, ali se nada da bi uz dobru pripremu i podršku Ministarstva prosvjete i kulture RS Nevesinjska olimpijada uskoro mogla postati svjetsko dobro. Podsjeća da su na Uneskovu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa iz Republike Srpske do sada uvršteni „Zmijanjski vez“ i „Branje trave ive na Ozrenu“.

Načelnik opštine Nevesinje Milenko Avdalović najavio je da će lokalna uprava zajedno sa javnim ustanovama ozbiljno pristupiti kandidaturi Nevesinjske olimpijade za Reperezentativnu listu nematerijalne baštine čovječanstva. Smatra da ova manifestacija sa tradicijom dugom vijek i po zaslužuje da dobije svjetsko priznanje. Avdalović naglašava da su konjske trke u Nevesinju još krajem 19. vijeka privlačile pažnju u čitavom regionu o čemu postoje dokumentovani podaci.


– Viteška nadmetanja i narodni običaji koji su pratili ovaj događaj, takođe su značajni elementi kulturnog nasljeđa, koje treba verifikovati i na pravi način prezentovati – istakao je Avdalović. Načelnik je rekao da opština Nevesinje ima planove za modernizaciju avgustovske manifestacije koja bi donijela veću posjetu i prihode. −Upravo bi uvrštenje Nevesinjske olimpijade u svjetsku kulturnu baštinu ovom događaju donijelo dodatnu polularnost – zaključio je Avdalović.Izvor: Radio Nevesinje