Na javni poziv kojim je Grad Trebinje, u skladu sa Odlukom o dodjeli naknade nezaposlenim demobilisanim borcima Republike Srpske prve, druge i treće kategorije, pozvao sve zainteresovane borce da podnesu zahtjev za dodjelu novčane naknade, Odjeljenju za boračko invalidsku zaštitu podneseno je 325 zahtjeva, od čega 18 prijavljenih nije ispunilo neophodne uslove.


„U ovu svrhu iz budžeta grada biće isplaćeno 57.250 KM čime će, u značajnoj mjeri, biti ublažen problem ovih boračkih kategorija“, kaže za Radio Trebinje Petar Vlatković, načelnik Odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu Grada Trebinja.
Iznos naknada za borce prve kategorije je 200 KM, druge 150 KM i treće kategorije 100 KM.
Pravo na naknadu imali su nezaposleni borci koji imaju prebivalište najmanje pet godina u gradu Trebinju i opštini Ravno, da imaju status borca po kategorizaciji i da su 12 mjeseci neprekidno prijavljeni kod Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, filijala Trebinje.
„Ove godine je odluka izmijenjena i proširena na mještane opštine Ravno – a koji su bili pripadnici Trebinjske brigade Vojske RS“, naglašava Vlatković za Radio Trebinje.
Radio Trebinje