Na II Internacionalnom festivalu muzike „Primavera“ održanom od 23. do 26. marta 2017. godine u Bijeljini,učenici Muzičke škole Trebinje osvojili su 15 nagrada.


Flauta
Marina Mučibabić, I kategorija I nagrada 98,00 bodova, klasa: Neda Tanasijević
Harmonika
Miloš Kralj, III kategorija I nagrada 96,33 boda, klasa: Dejan Bradonjić
Dragan Jelačić, V kategorija I nagrada 98,00 bodova, klasa: Violeta Popadić
Nenad Višnjić, V kategorija I nagrada 96,67 bodova, klasa: Violeta Popadić
Klavir
Jovana Ćosović, II kategorija III nagrada 75,00 bodova, klasa: Daniela Seferović
Lana Rajković, III kategorija I nagrada 90,33 boda, klasa: Daniela Seferović
Mili Bovan, IV kategorija III nagrada 75,00 bodova, klasa: Sonja Marković
Gitara
Helena Ivelja, I kategorija II nagrada 87,67 bodova, klasa: Jelena Rajović
Tadija Karanac, II kategorija II nagrada 88,67 bodova, klasa: Jelena Rajović
Violina
Tanja Vujović, I kategorija III nagrada 78,00 bodova, klasa: Ljiljana Rajović
Iva Koprivica, II kategorija II nagrada 82,00 bodova, klasa: Ljiljana Rajović
Sara Mijanović, II kategorija III nagrada 75,00 bodova, klasa: Ljiljana Rajović
Irina Kapor, III kategorija I nagrada 93,33 boda, klasa: Ljiljana Rajović
Marija Damjanac, III kategorija II nagrada 81, 33 boda, klasa: Ljiljana Rajović
Ana Kovač, III kategorija III nagrada 77, 67 bodova, klasa: Ljiljana Rajović
Trebinje danas