Trebinjski „Vodovod“ poslije više od 10 godina u 2017. ostvario je dobit i to u iznosu od 3.889 KM, te povećao prihode za 270.000 KM u odnosu na 2016.


U finansijskom izvještaju „Vodovoda“ za 2017. navodi se da ukupni prihodi iznose 3.498.840 KM ,a rashodi 3.494.951 KM ,pa je na kraju godine ukupan dobitak iznosio 3.889 KM,što je značajan rezultat u odnosu na 2016. kada je ostvaren gubitak od -146.472 KM.
Preduzeće je u protekloj godini ostvarilo prihode veće za 8% ili 268.163 KM u odnosu na 2016.
Kako navode u upravi “Vodovoda”,do povećanja prihoda je došlo zbog:
1.Veće količine vode koja je prodata korisnicima i povećanjem broja korisnika za 8% ili 219.500 KM u odnosu na 2016.
2.Povećani su prihodi od usluga za 25.298 KM ili 8% u odnosu na prethodnu godinu.
3.Izgrađeno je ili rekonstruisano 700 metara vodovodne mreže,izmješteno 70 MM i zamijenjeno 500 vodomjera,što je dovelo do povećanja prihoda učinaka za 57.364 KM ili 245%.

U odnosu na 2016. povećani su rashodi :
1.Troškovi materijala za 102.369 KM ili 61,35%,jer se radilo na rekonstrukcijama i izgradnji cjevovoda,novim priključcima i povećanom obimu tekućeg održavanja.
2.Povećan obim radova uslovio je i veću potrošnju goriva za 6.816 KM ili 24,84%.
3.Povećanje troškova električna energije za 31.034 KM ili 8,8% uzrokovano najviše zbog povećanja cijene el. energije od maja 2016.
4.Troškovi bruto zarada i ostali lični rashodi su povećani za 28.489 KM ili 1,42%,dok je njihovo učešće u ukupnim troškovima smanjeno za 1,18% u odnosu na 2016.
5.Troškovi poreza za 18.387 KM (Fond solidarnosti)

Broj zaposlenih u 2016. je bio 120,a u 2017. 121 radnik.
U odnosu na 2016. smanjeni su rashodi za troškove proizvodnih usluga za 13,71% i nematerijalni troškovi za 22,33%.
Ukupna potraživanja su smanjena za 86.330 KM,tj. procenat naplate je veći za 4,13%.
Trajanje naplate potraživanja u 2017. je bilo 69,23 dana,a u prethodnoj godini 89 dana.
Rezutat povećane naplate od kupaca je i povećanje gotovine za 241.539 KM ili 38%.
Kratkoročne obaveze su smanjene za 6.000 KM, a dugoročne obaveze nemaju.
Iz uprave “Vodovoda” ističu da su u prethodnoj godini posebnu pažnju posvetili edukaciji zaposlenih(program obuke u organizaciji udruženja “AQUASAN” mreža BiH,zamjeni vodomjera i pilot programu “daljinskog očitavanja”,nabavci savremene opreme za otkrivanje kvarova,nabavci opreme i alata.
Trebinje Danas