Republika Srpska osnovana je 9. januara 1992. godine pod prvobitnim nazivom Srpska Republika BiH.


Osnovali su je srpski poslanici u tadašnjoj Skupštini BiH, nakon što su preglasani u ključnim pitanjima koja su se ticala opstanka Jugoslavije i nakon što su pripadnici druga dva naroda krenuli u secesiju mimo volje Srba koji su imali konstutitivni status.
Položaj i ovlaštenja Republike Srpske potvrđeni su u Dejtonu 1995. godine, kada je ona ustanovljena kao jedan od dva entiteta koji sačinjavaju BiH.


Srpska od svog formiranja ima zakonodavnu, sudsku i izvršnu vlast.


Prostire se na 24.857 metara kvadratnih, a prema podacima posljednjeg popisa iz 2013. godine, Republika Srpska ima 1.170.342 stanovnika i 414.847 domaćinstava.

Za opstanak Republike Srpske tokom ratnih sukoba devedesetih godina 20. vijeka stradala je 21.000 boraca, prema zvaničnim podacima koje je iznio Istražno-dokumentacioni centar BiH.


Narodna skupština Republike Srpske nije prestajala sa radom ni u toku ratnih sukoba.


Osnovne privredne grane Srpske su energetika, metalurgija i prerada metala, elektro i hemijska industrija, industrija prerade drveta, industrija tekstila, kože i obuće, industrija građevinskog materijala, prehrambena industrija.


Srpska ima obilje prirodnog bogatstva - planine Zelengoru, Treskavicu, Jahorinu, Romaniju, Grmeč, Kozaru, Ozren... sa ogromnim šumskim i lovnim bogatstvom i turističkom perspektivom.


Republika Srpska ima vodotoke moćnih rijeka kao što su Una, Sana, Vrbas, Ukrina, Drina i Tara, koje spadaju u najbistrije na Balkanu.


Izvor: Srna