Skupština grada Trebinja zasjedaće sutra po dvadeseti put u 2019. godini.


Odbornici bi sutra trebali da usvoje drugi rebalans budžeta za 2018. godinu, u ukupnom iznosu od 27 miliona 751 hiljada KM, što je za 4,24% manje u odnosu na ranije rebalansirani budžet.
Na zasjedanju se očekuje usvajanje budžet za 2019. godinu u iznosu od 27 miliona 887 hiljada KM , što je 3,77% manje od iznosa po prvom rebalansu budžeta za ovu godinu.


Ukupno planirana budžetska sredstva veća su za 257.000 KM u odnosu na ranije usvojeni nacrt.


Prema prijedlogu budžeta naredne godine za kapitalne investicije biće izdvojeno nešto više od 5 miliona KM.

Ukupno je najavljeno 13. tačaka dnevnog reda, ali već danas je izvjesno da će se raspravljati i o tačkama koje se nisu našle na dnevnom redu u materijalima dostavljenim odbornicima.


Neke od tema o kojima će odbornici raspravljati su programi zajedničke komunalne potrošnje, održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva i uređenja građevinskog zemljišta na području grada za narednu godinu, sa izmjenama i dopunama programa za 2018, a u skladu sa budžetskim korecijama predviđenim drugim rebalansom.


Očekuje se donošenje odluke o uslovima organizovanja, načinu korišćenja kao i naplati parkiranja vozila na javnim parkiralištima u gradu.


Početak sjednice zakazan je u 10 časova.