Od 1. januara do 6. decembra 2018. godine u matičnu knjigu rođenih upisane su 263 bebe, a Stefan i Marija su najčešća imena koja su roditelji u Trebinju dali svojoj djeci.


U Odjeljenju za opštu upravu rekli su da su od početka godine upisana 142 dječaka i 121 djevojčica.
Najčešća imena za dječake koja su roditelji odabirali u 2018. godini su Stefan,Luka, Vasilije, Đorđe, Miloš, Andrej, dok su najčešća imena za djevojčice Marija, Lana, Lena, Anastasija, Elena, Irena", ističu u Odjeljenju za opštu upravu.


Neka od rjeđih i neobičnijih imena koja su roditelji odredili svojoj djeci za dječake su Noa I Lav, a najneobičnija ime za djevojčice koju su u tekućoj godini roditelji davali su Sunčica.


Roditelji se prilikom izbora imena odlučuju za ona koja imaju istorijsko značenje, ali i za tradicionalna.
Trebinje Danas