Odbornici Skupštine grada Trebinja danas su na 20. sjednici usvojili budžet grada Trebinja. Budžet iznosi 27.887.000 KM, a u odnosu na nacrt veći je za 257.000 KM.Prihodi čine 23.968.098 KM (poreski 10.862.000 KM, a neporeski 13.106.098 KM), transferi 619.872 KM, primici za nefinansijsku imovinu 2.738.000 KM, primici od finansijske imovine 17.000 i ostali primici 544.030 KM.

Na tekuće rashode biće utrošeno 20.837.050 KM, na izdatke za nefinansijsku imovinu biće potrošeno 5.154.920 KM, dok će na izdatke za otplatu dugova biti potrošeno 1.291.000.

Budžetski suficit planiran je u iznosu od 1.274.000 KM, dok je za kapitalne investicije predviđeno 5.454.000 KM.