Trebinjska Bolnica nabavila je novo ambulantno vozilo za prevoz pacijenta u zdravstvene ustanove u Srbiji, Crnoj Gori i drugim većim centrima u BiH.

Vozilo opremljeno za najteže bolesnike kupljeno je uz podršku Gradske uprave i gradonačelnika Trebinja Luke Petrovića.

„Na ovaj način ćemo unaprijediti usluge za one koji se moraju liječiti u kliničkim centrima i osigurati im bezbjedniji transport“, istakao je direktor Bolnice Borislav Grubač.

On je dodao da ova zdravstvena ustanova ima četiri vozila za prevoz pacijenta u veće zdravstvene ustanove.

„U narednom periodu ćemo nastojati da kupimo još jedno sanitetsko vozilo i tako osavremenimo vozni park koji je poprilično star i dotrajao“, naveo je Grubač.

Direktor trebinjske Bolnice je dodao da se mjesečno tridesetak pacijenata preveze do kliničkih centara u BiH, Srbiji ili Crnoj Gori.


Izvor: Radio Trebinje