U Trebinju je, na lokalitetu Zasad polje, započela izgradnja stambene zgrade za izbjegla i raseljena lica, a istovremeno se vode pripreme za izgradnju druge stambene zgrade za mlade bračne parove.

U oba slučaja je grad Trebinje obezbijedio zemljište, neophodnu dokumentaciju i infrastrukturu, s tim da će Ministarstvo za izbjegla i raseljena lica RS finansirati gradnju stanova za ove kategorije, a mladi bračni parovi će finansirati svoje stanove.

"Kod stanogradnje za izbjegla i raseljena lica trajno će biti riješeni kolektivni centri stanovanja, kao i ostali ljudi sa socijalnim problemima sa područja Trebinja, dok će mladi bračni parovi, čija zgrada, doduše, još nije započeta, riješiti svoj stambeni problem po znatno povoljnijim cijenama od tržišnih i tu teče realizacija projekta", objašnjava Marko Rikalo, načelnik Odjeljenja za prostorno uređenje grada Trebinja.


Iako je u početku gradnje bilo problema s izmještanjem voda fekalne kanalizacije, koja je prolazila kroz samu parcelu, a koja nije bila ucrtana u katastarskim knjigama, Rikalo kaže da se gradnja sada odvija planiranom dinamikom, dok se s gradnjom zgrade za mlade bračne parove još nije krenulo, jer se najprije mora riješiti pravna regulativa, s obzirom na to da je u pitanju projekat koji prvi put na ovaj način subvencioniše grad Trebinje.

"Odabrali smo banku koja će dati povoljan kredit, uspjeli smo da napravimo listu lica i u toku su kontrole banke njihovih prijava, tako da je ostao javni poziv za izvođača koji će napraviti zgradu, zaključiti ugovore i prodati stanove", kaže Rikalo i objašnjava da je interes mladih bračnih parova iz ovog projekta jeftiniji stan, dok je interes izvođača taj da će sve stanove prodati praktično za jedan dan.

Kvadrat stana, kako dodaje, ne smije prelaziti cijenu od 1.300 KM, što je znatno niže od tržišne, a izvođač radova se obavezuje da će za 24 mjeseca završiti zgradu i predati je mladim bračnim parovima.


Izvor: Nezavisne novine