U prostorijama gradske administracije Trebinje danas su gradonačelnik Trebinja Luka Petrović i Marko Radić, v.d. direktora Turističke organizacije grada Trebinja, uručili sertifikate za 17 turističkih vodiča, koji će svoj posao moći obavljati na prostoru cijele Republike Srpske.


„Propisi jasno nalažu da posao turističkog vodiča na području cijele RS mogu da obavljaju licencirani turistički vodiči i evidentan je napredak na provođenju zakonske regulative u ovoj oblasti“, kaže Marko Radić, v.d. direktora Turističke organizacije grada Trebinja.

Prema njegovim riječima, postoji potreba za turističkim vodičima koji govore njemački, španski i poljski jezik, čime bi ponuda bila dodatno obogaćena.


Izvor: Grad Trebinja