Povodom završetka projekta „Servisi podrške – dobar način socijalne uključenosti“, koji je u proteklih godinu dana provodilo Udruženje roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama „Sunce nam je zajedničko“ Trebinje, danas je održan okrugli sto na kome su razmotreni rezultati rada i perspektive ovakvog projekta u narednom periodu.Vesna Miljanović, izvršni direktor Udruženja roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama „Sunce nam je zajedničko“ Trebinje, rekla je da su u okviru ovog projekta tri korisnika sa lakšim intelektualnim poteškoćama stanovali samostalno uz podršku udruženja i stručnih radnika.


„Veliko je pitanje kako organizovati život djeci koja su korisnici naših usluga jednog dana kada roditelji dođu u godine kada se više ne mogu starati o njima, a smještaj u objekte zatvorenog tipa nije rješenje – jer bi tako sve ono što smo do sada uradili na njihovom obrazovanju i uključivanju u društvo praktično palo u vodu“, kaže Miljanovićka.

„Ovim projektom smo pokazali da se može naći odlično rješenje za ovu djecu, djeca su pokazala da mogu – a roditelji su zadovoljni“, ističe ona.


Ove aktivnosti su se provodile u okviru regionalnog projekta lokalne demokratije na zapadnom Balkanu, koji realizuje UNDP – Razvojni program Ujedinjenih nacija.


Izvor: Radio Trebinje